Từ 27.8, Hải Phòng xét nghiệm PCR miễn phí cho lái xe, công nhân cảng

Hải Phòng tổ chức xét nghiệm miễn phí cho lái xe, công nhân cảng, bệnh nhân nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh không có hệ thống Real time PCR. Ảnh minh họa MD
Hải Phòng tổ chức xét nghiệm miễn phí cho lái xe, công nhân cảng, bệnh nhân nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh không có hệ thống Real time PCR. Ảnh minh họa MD
Hải Phòng tổ chức xét nghiệm miễn phí cho lái xe, công nhân cảng, bệnh nhân nội trú tại cơ sở khám, chữa bệnh không có hệ thống Real time PCR. Ảnh minh họa MD
Lên top