Ấm lòng "Siêu thị 0 đồng - Cho đi là còn mãi" giữa trung tâm TP.Hải Phòng

Cha Giuse Nguyễn Văn Vang, Trưởng ban Bác ái xã hội - Giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Mai Dung
Cha Giuse Nguyễn Văn Vang, Trưởng ban Bác ái xã hội - Giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Mai Dung
Cha Giuse Nguyễn Văn Vang, Trưởng ban Bác ái xã hội - Giám đốc Caritas Giáo phận Hải Phòng trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh Mai Dung
Lên top