Từ 26.8, Hải Phòng dừng test nhanh COVID-19 tại cửa ngõ vào thành phố

Từ 26.8, Hải Phòng dừng test nhanh tại cửa ngõ, người vào thành phố phải có xét nghiệm PCR âm tính trong 72h. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Từ 26.8, Hải Phòng dừng test nhanh tại cửa ngõ, người vào thành phố phải có xét nghiệm PCR âm tính trong 72h. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Từ 26.8, Hải Phòng dừng test nhanh tại cửa ngõ, người vào thành phố phải có xét nghiệm PCR âm tính trong 72h. Ảnh minh hoạ Mai Dung
Lên top