LĐLĐ TP.Hải Phòng dành 5.000 suất quà tặng con CNVCLĐ dịp Tết Trung thu

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý 3.2021. Ảnh Mai Dung
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý 3.2021. Ảnh Mai Dung
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ quý 3.2021. Ảnh Mai Dung
Lên top