Từ 15.9: Sân bay sẽ không còn phòng chờ dành cho người hút thuốc lá