Trường ĐH Cần Thơ bổ nhiệm 33 GS. PGS, ra mắt Hội đồng trường

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch MTTQVN trao quyết định và tặng hoa cho 25 thành viên Hội đồng Trường ĐH Cần Thơ. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch MTTQVN trao quyết định và tặng hoa cho 25 thành viên Hội đồng Trường ĐH Cần Thơ. Ảnh: Trần Tuấn
Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch MTTQVN trao quyết định và tặng hoa cho 25 thành viên Hội đồng Trường ĐH Cần Thơ. Ảnh: Trần Tuấn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top