Trong tâm dịch có ngọn lửa yêu nghề

Phóng viên tác nghiệp ở tâm dịch - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).
Phóng viên tác nghiệp ở tâm dịch - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).
Phóng viên tác nghiệp ở tâm dịch - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).
Lên top