Trải lòng của phóng viên tác nghiệp trong dịch bệnh, bão lũ năm 2020

Tác giả thức xuyên đêm cùng bộ đội Đồn Biên phòng Yên Khương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) để kiểm soát đường mòn lối mở, nhằm chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Tác giả thức xuyên đêm cùng bộ đội Đồn Biên phòng Yên Khương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) để kiểm soát đường mòn lối mở, nhằm chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Tác giả thức xuyên đêm cùng bộ đội Đồn Biên phòng Yên Khương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) để kiểm soát đường mòn lối mở, nhằm chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới Thanh Hóa. Ảnh: Quách Du
Lên top