Chuyện về những phóng viên tác nghiệp xuyên Tết tại ổ dịch COVID Hải Dương

Phóng viên tác nghiệp trong vùng dịch COVID-19 nguy hiểm ở Hải Dương. Ảnh: TTS
Phóng viên tác nghiệp trong vùng dịch COVID-19 nguy hiểm ở Hải Dương. Ảnh: TTS
Phóng viên tác nghiệp trong vùng dịch COVID-19 nguy hiểm ở Hải Dương. Ảnh: TTS
Lên top