Trên 1.600 học sinh tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Bái Đính

Hơn 1.600 học sinh tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Bái Đính. Ảnh: NT
Hơn 1.600 học sinh tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Bái Đính. Ảnh: NT
Hơn 1.600 học sinh tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Bái Đính. Ảnh: NT
Lên top