Chùa Bái Đính cấp phát miễn phí hơn 1 vạn khẩu trang y tế cho du khách

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì Thường trực chùa Bái Đính và các nhân viên phát khẩu trang cho du khách. Ảnh: NT
Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì Thường trực chùa Bái Đính và các nhân viên phát khẩu trang cho du khách. Ảnh: NT
Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó Trụ trì Thường trực chùa Bái Đính và các nhân viên phát khẩu trang cho du khách. Ảnh: NT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top