Trên 1.307.000 lượt đăng ký và tải ứng dụng VssID

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn cán bộ, công chức trực thuộc Tổng LĐLĐVN cài đặt ứng dụng VssID. Ảnh: BHHN
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn cán bộ, công chức trực thuộc Tổng LĐLĐVN cài đặt ứng dụng VssID. Ảnh: BHHN
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn cán bộ, công chức trực thuộc Tổng LĐLĐVN cài đặt ứng dụng VssID. Ảnh: BHHN
Lên top