Hà Nội yêu cầu viên chức, người lao động cài đặt BHXH số trên điện thoại

Ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số. Ảnh: Anh Thư
Ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số. Ảnh: Anh Thư
Ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số. Ảnh: Anh Thư
Lên top