Hà Nội: Phấn đấu 100% công chức, viên chức cài đặt ứng dụng VssID

Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội Vũ Đức Thuật hướng dẫn đoàn viên Công đoàn cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: Thái Dương
Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội Vũ Đức Thuật hướng dẫn đoàn viên Công đoàn cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: Thái Dương
Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội Vũ Đức Thuật hướng dẫn đoàn viên Công đoàn cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: Thái Dương
Lên top