Tập trung hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID tới doanh nghiệp đông công nhân

Nhân viên BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn nhân viên Công ty TNHH Volex Việt Nam cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: BHXH
Nhân viên BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn nhân viên Công ty TNHH Volex Việt Nam cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: BHXH
Nhân viên BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn nhân viên Công ty TNHH Volex Việt Nam cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: BHXH
Lên top