TPHCM: Chăm lo, hỗ trợ 183 trẻ em có cha, mẹ bị chết vì COVID-19

Bà Tô Thị Bích Châu, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban  MTTQ Việt Nam TPHCM trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho trẻ em có cha, mẹ chết vì COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Bà Tô Thị Bích Châu, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho trẻ em có cha, mẹ chết vì COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Bà Tô Thị Bích Châu, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao biển tượng trưng kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho trẻ em có cha, mẹ chết vì COVID-19. Ảnh: Nam Dương
Lên top