Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất giữa dịch COVID-19

Nhờ được ưu tiên vaccine kịp thời nên ngay đầu tháng 9.2021, doanh nghiệp tư nhân Bình Loan (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã tăng tốc gấp đôi công suất. Ảnh: LT
Nhờ được ưu tiên vaccine kịp thời nên ngay đầu tháng 9.2021, doanh nghiệp tư nhân Bình Loan (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã tăng tốc gấp đôi công suất. Ảnh: LT
Nhờ được ưu tiên vaccine kịp thời nên ngay đầu tháng 9.2021, doanh nghiệp tư nhân Bình Loan (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) đã tăng tốc gấp đôi công suất. Ảnh: LT
Lên top