Du lịch ĐBSCL: Giữ "vùng xanh" cho thời hậu COVID-19

Khách trải nghiệm cảm giác được cá massage bàn chân. Ảnh: L.T.N
Khách trải nghiệm cảm giác được cá massage bàn chân. Ảnh: L.T.N
Khách trải nghiệm cảm giác được cá massage bàn chân. Ảnh: L.T.N
Lên top