Đề xuất 4 nhóm chiến lược để sống chung với COVID-19

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hải.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hải.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Ảnh: Nguyễn Hải.
Lên top