TP.Bến Tre 25 ngày qua không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng

TP.Bến Tre nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh. Ảnh: H.T
TP.Bến Tre nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh. Ảnh: H.T
TP.Bến Tre nỗ lực kiểm soát tốt dịch bệnh. Ảnh: H.T
Lên top