Tòa nhà cao nhất Hải Phòng bốc cháy

Tòa nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.
Tòa nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn.