Nghệ An: Nguy cơ cháy nổ từ “làng phế liệu”

Bên trong một nơi tập kết phế liệu tại Diễn Hồng. Ảnh: BÍCH DŨNG
Bên trong một nơi tập kết phế liệu tại Diễn Hồng. Ảnh: BÍCH DŨNG
Bên trong một nơi tập kết phế liệu tại Diễn Hồng. Ảnh: BÍCH DŨNG