Cháy lớn kinh hoàng, khói bốc cao hàng chục mét tại Hải Dương

Cháy lớn tại một nhà máy thuộc KCN Việt Hòa, thành phố Hải Dương.
Cháy lớn tại một nhà máy thuộc KCN Việt Hòa, thành phố Hải Dương.
Cháy lớn tại một nhà máy thuộc KCN Việt Hòa, thành phố Hải Dương.
Lên top