LIÊN TỤC XẢY RA CHÁY TÀU CÁ TẠI QUẢNG NGÃI:

Ngư dân chủ quan, xem nhẹ công tác phòng cháy

Hiện trường vụ cháy 4 tàu cá ở cảng biển Mỹ Á (xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) đêm 30.12.2017. Ảnh: LVC
Hiện trường vụ cháy 4 tàu cá ở cảng biển Mỹ Á (xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) đêm 30.12.2017. Ảnh: LVC
Hiện trường vụ cháy 4 tàu cá ở cảng biển Mỹ Á (xã Phổ Quang, huyện Đức Phổ) đêm 30.12.2017. Ảnh: LVC