Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam 2018

Ký kết Thỏa thuận với doanh nghiệp về hỗ trợ chăm lo đời sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: XH
Ký kết Thỏa thuận với doanh nghiệp về hỗ trợ chăm lo đời sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: XH