Tổ chức gặp gỡ doanh nghiệp vì trẻ em Việt Nam 2018

Ký kết Thỏa thuận với doanh nghiệp về hỗ trợ chăm lo đời sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: XH
Ký kết Thỏa thuận với doanh nghiệp về hỗ trợ chăm lo đời sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: XH
Ký kết Thỏa thuận với doanh nghiệp về hỗ trợ chăm lo đời sống cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: XH

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top