Tin tức Hà Nội ngày 19.12: Xử lý hơn 20 cán bộ liên quan đến sai phạm của Mường Thanh

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung