Tiếp nhận 10 thuyền viên Pacefic Horse nhập cảnh từ Hồng Kong

Kiểm tra sức khỏe các thuyền viên. Ảnh: BĐBP
Kiểm tra sức khỏe các thuyền viên. Ảnh: BĐBP
Kiểm tra sức khỏe các thuyền viên. Ảnh: BĐBP
Lên top