Giữa dịch COVID-19, truyền đi thông điệp "không kỳ thị người Vĩnh Phúc"

Lên top