Chống dịch COVID-19 tại Sơn Lôi: Nhiều người tự nguyện, không nhận thù lao

Thôn Ái Văn (xã Sơn Lôi) thực hiện công tác phun thuốc khử trùng phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Gia Hân.
Thôn Ái Văn (xã Sơn Lôi) thực hiện công tác phun thuốc khử trùng phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Gia Hân.
Thôn Ái Văn (xã Sơn Lôi) thực hiện công tác phun thuốc khử trùng phòng chống dịch COVID-19. Ảnh Gia Hân.
Lên top