Vĩnh Phúc tăng cường 65 cán bộ y tế cho huyện Bình Xuyên

Lễ xuất quân tăng cường lực lượng cán bộ y tế cho tuyến cơ sở huyện Bình Xuyên phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chiều 13.2.
Lễ xuất quân tăng cường lực lượng cán bộ y tế cho tuyến cơ sở huyện Bình Xuyên phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chiều 13.2.
Lễ xuất quân tăng cường lực lượng cán bộ y tế cho tuyến cơ sở huyện Bình Xuyên phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 chiều 13.2.
Lên top