Thừa Thiên Huế cách ly hơn 1.600 người

Trung tâm cách ly và điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: Phúc Đạt.
Trung tâm cách ly và điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: Phúc Đạt.
Trung tâm cách ly và điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: Phúc Đạt.
Lên top