Chuyển 2 ca mắc COVID-19 nặng từ Đà Nẵng ra Bệnh viện Trung ương Huế

Sáng 29.7, Đà Nẵng chuyển bớt bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng ra các cơ sở ý tế khác để giảm tải. Ảnh: Trần Thùy
Sáng 29.7, Đà Nẵng chuyển bớt bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng ra các cơ sở ý tế khác để giảm tải. Ảnh: Trần Thùy
Sáng 29.7, Đà Nẵng chuyển bớt bệnh nhân cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng ra các cơ sở ý tế khác để giảm tải. Ảnh: Trần Thùy
Lên top