Kiên Giang: Phát hiện và cách ly 6 người vượt biên trái phép vào Hà Tiên

Các đối tượng vượt biên giới trái phép bị đưa vào khu cách ly tập trung. Ảnh: N.V
Các đối tượng vượt biên giới trái phép bị đưa vào khu cách ly tập trung. Ảnh: N.V
Các đối tượng vượt biên giới trái phép bị đưa vào khu cách ly tập trung. Ảnh: N.V
Lên top