Thu hàng loạt quỹ tự nguyện ở Hà Nội: Tổ dân phố trả lại tiền cho người dân

Khu dân cư 2, phường Khương Đình. Ảnh: Hữu Chánh - Hữu Đức
Khu dân cư 2, phường Khương Đình. Ảnh: Hữu Chánh - Hữu Đức
Khu dân cư 2, phường Khương Đình. Ảnh: Hữu Chánh - Hữu Đức
Lên top