Phường thu 9-10 loại quỹ: Dân cần công khai, minh bạch

Khu dân cư 2, phường Khương Đình. Ảnh: Hữu Chánh - Hữu Đức
Khu dân cư 2, phường Khương Đình. Ảnh: Hữu Chánh - Hữu Đức
Khu dân cư 2, phường Khương Đình. Ảnh: Hữu Chánh - Hữu Đức
Lên top