Thêm 2 huyện nghèo nhận được 500 triệu đồng từ ông Đoàn Ngọc Hải

Ủy nhiệm chi xác nhận ông Đoàn Ngọc Hải gửi 500 triệu đồng cho hai Hội LHPN huyện Đồng Văn và Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang). Ảnh: facebook Đoàn Ngọc Hải.
Ủy nhiệm chi xác nhận ông Đoàn Ngọc Hải gửi 500 triệu đồng cho hai Hội LHPN huyện Đồng Văn và Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang). Ảnh: facebook Đoàn Ngọc Hải.
Ủy nhiệm chi xác nhận ông Đoàn Ngọc Hải gửi 500 triệu đồng cho hai Hội LHPN huyện Đồng Văn và Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang). Ảnh: facebook Đoàn Ngọc Hải.
Lên top