Huyện Nam Trà My quyết định nhận tiền hỗ trợ của ông Đoàn Ngọc Hải

Huyện Nam Trà My quyết định nhận tiền hỗ trợ của ông Đoàn Ngọc Hải xây 1 căn nhà tình thương. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Huyện Nam Trà My quyết định nhận tiền hỗ trợ của ông Đoàn Ngọc Hải xây 1 căn nhà tình thương. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Huyện Nam Trà My quyết định nhận tiền hỗ trợ của ông Đoàn Ngọc Hải xây 1 căn nhà tình thương. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top