Ông Đoàn Ngọc Hải tuyên bố ủng hộ 500 triệu, huyện Nậm Pồ nói gì?

Ủy nhiệm chi xác nhận ông Đoàn Ngọc Hải gửi 500 triệu đồng cho Hội LHPN huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên). Ảnh Face Book Đoàn Ngọc Hải.
Ủy nhiệm chi xác nhận ông Đoàn Ngọc Hải gửi 500 triệu đồng cho Hội LHPN huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên). Ảnh Face Book Đoàn Ngọc Hải.
Ủy nhiệm chi xác nhận ông Đoàn Ngọc Hải gửi 500 triệu đồng cho Hội LHPN huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên). Ảnh Face Book Đoàn Ngọc Hải.
Lên top