Châu Đốc đã trả lại tiền ngay trong ngày ông Đoàn Ngọc Hải đòi

Một góc Thành phố Châu Đốc. Ảnh: LT
Một góc Thành phố Châu Đốc. Ảnh: LT
Một góc Thành phố Châu Đốc. Ảnh: LT
Lên top