Thanh niên hành động vì khí hậu, vì một tương lai xanh và sạch hơn

Bà Caitlin Wiesen – Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu. Ảnh: Hương Giang
Bà Caitlin Wiesen – Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu. Ảnh: Hương Giang
Bà Caitlin Wiesen – Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn thanh niên Việt Nam hành động vì khí hậu. Ảnh: Hương Giang
Lên top