Biến đổi khí hậu đang tác động xấu lên doanh nghiệp Việt

Biến đổi khí hậu gây nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm cũng tác động xấu lên sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh: PCTT
Biến đổi khí hậu gây nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm cũng tác động xấu lên sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh: PCTT
Biến đổi khí hậu gây nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm cũng tác động xấu lên sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh: PCTT
Lên top