Mỹ chính thức quay trở lại thỏa thuận khí hậu Paris

Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ đặt cuộc chiến chống nóng lên toàn cầu là một ưu tiên hàng đầu. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ đặt cuộc chiến chống nóng lên toàn cầu là một ưu tiên hàng đầu. Ảnh: AFP.
Tổng thống Joe Biden cam kết sẽ đặt cuộc chiến chống nóng lên toàn cầu là một ưu tiên hàng đầu. Ảnh: AFP.
Lên top