Thanh Hoá: Ký tuyển dụng sai hàng loạt, chủ tịch huyện được… lên chức

Ông Phạm Bá Oai - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá. Ảnh: Đài TH Hoằng Hoá
Ông Phạm Bá Oai - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá. Ảnh: Đài TH Hoằng Hoá
Ông Phạm Bá Oai - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hoá, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá. Ảnh: Đài TH Hoằng Hoá

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM