Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Thi tuyển lãnh đạo cấp sở ở Đắk Lắk: Tìm người tài, chấm dứt bổ nhiệm người nhà

Đắk Lắk sẽ tổ chức thi tuyển chức danh phó giám đốc sở Y tế.
Đắk Lắk sẽ tổ chức thi tuyển chức danh phó giám đốc sở Y tế.