Tàu kiểm ngư lai dắt tàu cá hỏng máy về đảo Lý Sơn an toàn

Tàu QB 92345 TS được tàu KN 366 lai dắt về đảo Lý Sơn an toàn.
Tàu QB 92345 TS được tàu KN 366 lai dắt về đảo Lý Sơn an toàn.
Tàu QB 92345 TS được tàu KN 366 lai dắt về đảo Lý Sơn an toàn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM