Tặng bằng khen nữ giúp việc trả lại 300 triệu đồng cho khách bỏ quên ở quán càphê