Tạm dừng vận tải hành khách từ Kiên Giang đi TP.Hồ Chí Minh và ngược lại

Hành khách đi xe thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" để phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Hành khách đi xe thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" để phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Hành khách đi xe thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" để phòng dịch COVID-19. Ảnh: PV
Lên top