Lập chốt kiểm soát phòng dịch COVID-19 các tuyến đường vào Kiên Giang

Diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hà Tiên (Kiên Giang). Ảnh: PV
Lên top