Kiên Giang: Những lá phiếu đặc biệt từ khu cách ly tập trung

Thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử, nhất là các khu cách ly tập trung để mọi cử tri đều có quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử. Ảnh: PV
Thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử, nhất là các khu cách ly tập trung để mọi cử tri đều có quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử. Ảnh: PV
Thành phố Hà Tiên (Kiên Giang) chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử, nhất là các khu cách ly tập trung để mọi cử tri đều có quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử. Ảnh: PV
Lên top