Tắm biển Cửa Việt, 3 học sinh bị đuối nước, 1 em mất tích

Tìm kiếm nam học sinh bị đuối nước ở biển Cửa Việt. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cung cấp.
Tìm kiếm nam học sinh bị đuối nước ở biển Cửa Việt. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cung cấp.
Tìm kiếm nam học sinh bị đuối nước ở biển Cửa Việt. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt cung cấp.
Lên top